Om (s) kvinnor historia

Vår historia
Redan 1892 bildades den första socialdemokratiska kvinnoklubben i Stockholm. 1920 slöt sig 120 kvinnoklubbar samman till Sveriges Socialdemokratiska Kvinnoförbund.

Under de första decennierna arbetade de socialdemokratiska kvinnorna med att förbättra villkoren för kvinnor och barn genom att kräva drägliga arbetsförhållanden, rättvisa löner möjlighet till utbildning, barnomsorg, tryggare villkor för ensamstående mammor, kvinnors rätt att bestämma över sin egen kropp och fri abort.

Under 1950-talet tog kvinnoförbundet mycket starkt avstånd från ett svenskt atomvapen. Detta ställningstagande gjorde att den dåvarande regeringen sa nej till atomvapen.

S-kvinnor har därefter drivit frågor om jämställdhet, föräldraförsäkring, avgiftsfri barnomsorg för alla barn, kortare arbetstid, rättvisa pensioner m.m.

Sedan 1950-talet har S-kvinnor ett starkt engagemang i frågor som berör världens kvinnor. Genom åren har åtskilliga samarbetsprojekt genomförts i Afrika, Asien och Latinamerika. Sedan 1970-talet genomförs projekten i samarbete med Sida.

År 1994 lyckades S-kvinnor driva igenom ”Varannan damernas” på samtliga socialdemokratiska valsedlar till riksdags-, landstings- och kommunalvalen samt att samtliga grupper som tillsätts av socialdemokrater ska bestå av hälften kvinnor och hälften män.

År 1997 lyckades S-kvinnor på socialdemokraternas partikongress driva igenom beslut om kriminalisering av sexsköpare. Sexsköp kriminaliserades 1999.

År 2001 drev S-kvinnor igenom ett beslut om heltid som en rättighet i lag – med möjlighet till deltid.

Annat som kommit till stånd på grund av S-kvinnor är maxtaxan inom barnomsorgen och att det socialdemokratiska partiet sedan partikongressen 2001 är uttalat feministiskt.

(Taget ur www.socialdemokraterna.se)