Styrelsen

AK-styrelse

ÖVERTORNEÅ AK STYRELSE OCH ERSÄTTARE 2016

Ordförande.             Bente Moen Åkerholm
Vice Ordförande.    Camilla Mattila
Sekreterare.             Monika Krypsjö
Kassör.                     Per-Erik Muskos
Ledamot.                 Hans Palo
Ledamot.                 Roland Kemppainen
Facklig ledare.        Annika Jakobsson (ordf Kommunal)

Ersättare.                  Johan Norberg
Ersättare.                  Malin Kondor
Ersättare.                  Bengt Larsson

Aktivitets- och Engagemangs kommitté

Malin Kondor & Johan Norberg