Om os(s)

Framtidspartiet

Politiken måste alltid blicka framåt. Den måste alltid handla om framtiden, om det samhälle vi vill skapa imorgon, inte om det vi redan har byggt. Till skillnad från regeringens lösningar där var och en ska gå in i framtiden ensam, oberoende av andra, så har den socialdemokratiska politiken alltid gått ut på att skapa en bättre framtid för alla.

Efter två valförluster i rad inledde vi därför ett gediget arbete som har pågått i alla partidistrikt och med alla sidoorganisationer. Vi har haft en process där vi utgått från samhällsproblemen i dag och de värderingar som vi står för. Vi har lyssnat på medlemmarna och på väljarna och vilka utmaningar de ser – men också tagit till oss av deras kritik med målet att förtydliga vår riktning till medborgarna.

Vi vet att våra grundläggande värderingar delas av de flesta människor i Sverige. Vi ska vara den politiska kraft som bäst förstår – och som steg för steg – kan lösa de stora framtidsutmaningar som Sverige står inför idag. Socialdemokraterna är därför framtidspartiet i svensk politik. Vi brinner för att förverkliga vår vision: att alla kan leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. //Socialdemokraterna.se

 

Stefan Löfven

Som socialdemokrat så står jag upp för människors lika värde. Det innebär för mig att vi ska ha ett samhälle som bygger på alla människors möjlighet att utveckla sin frihet. Det kräver ett samhälle som är både solidariskt och rättvist.

Idag är det alltför många människor som går arbetslösa. Det innebär att många människors förmåga inte tas tillvara. Därför kommer jag att lägga stor vikt vid en politik för att skapa fler jobb i Sverige. Jag hoppas och tror att mina erfarenheter från näringslivet kan bidra i det arbetet.

Jag vet att det nu runt om i landet finns en stor lust att samlas, att gå vidare, utveckla våra idéer om samhället och att vinna valet 2014. Det kräver hårt arbete, det finns inga enkla lösningar – men vi kommer att klara det.

För att ta tag i utmaningen att skapa ett starkt politiskt alternativ för fler jobb i Sverige så behöver vi ett starkt lag. Och det laget är ni. För vi tillsammans, partiets alla medlemmar – det är vi som bildar laget. Vi behöver också bli fler än de 100 000 medlemmar vi är idag. Vi ska bli fler medlemmar med olika bakgrunder. Jag ser fram emot att få träffa er ute på alla aktiviteter som vi ska ha runt om i landet!

// Stefan Löfven, partiordförande, Socialdemokraterna.se

 

Samt se gärna denna video som förklarar vad Socialdemokrati är.
Olof Palme tal från 1982.