Hi(s)toria +100år

Mer än hundra år med Socialdemokraterna
(sammanställning: Kurt A Larsson)

1700-
Industriella revolutionen inleds – GB

1820-1840
Fackföreningsrörelsen växer fram – GB

1850-1900
”Industrialismens andra revolution”
Oro på västeuropas arbetsmarknad

1889
SAP – Socialdemokratiska arbetarepartiet
bildas. Facket medverkar.

1871
Danska ”socialdemokraterna” bildas
1887
Norska ”socialdemokraterna” bildas

1898
LO – Landsorganisationen i Sverige

1849-1922
August Palm, skräddare, agitator,
organisatör

1902
Extra partikongress ang rösträttsfrågan

1907-1925
Hjalmar Branting väljes till partiordförande.
1921 – fredspriset tills. Ch.Lange

1909
Rösträtt for män
1921
Rösträtt for kvinnor

1920
8-timmarsdagen beslutas

1917
SAP splittras
– demokratisk soc.
– revolutionär soc.

 

1925-1948
Per Albin Hansson partiordförande. (1928)

1932
Valframgång. Hansson bildar minoritetsregering

1936-1939
Koalitionsregering med Bondeförbundet
Reformpolitiken börjar: statliga arbeten,
folkpension, stöd till barnfam, folktand-
värd, a-kassa, arbetstidslag, 12 dagars
semester.

1933-1934
Idé om ”det svenska folkhemmet”
Wigforss, Möller, Hansson.

1938
Saltsjöbadsavtalet = förhandling på
arbetsmarknaden (den svenska modellen)

1944
Nytt partiprogram – efterkrigsprogrammet: 27-punktsprogram för
reformer; omfördelning o lagstiftning

1945-1950
Stark ekonomisk tillväxt.
F olkpension, barnbidrag, bostadsbidrag,
Sjukförsäkring.

1948
Ny arbetarskyddslag

1946-1969
Tage Erlander ny partiordförande (48)

1951-1957
Koalitionsregering med Bondeförbundet

1958
ATP Allmän tilläggspension (Ture Königson fp, nedlagd röst)

1960
Partikongress i nya Folkets Hus, Stockholm
Nytt partiprogram

1967
Extra partikongress Tema ”Arbete, Trygghet, Utveckling”

1968
Miljövårdsprogram

1969
Partikongress lnfor valet 1970 t1ll
enkammarriksdagen

1969-1985
Olof Palme väljs till partiordförande

1975
Nytt partiprogram

1982
Alva Myrdal far fredspris för nedrustningsarbetet

1986
Olof Palme mördas

1986-1996
Ingvar Carlsson bllr partiordförande (87)

1987
Allmän förskola
Miljö
Bostadspolitik
Öresundsbron
Ersättning vld kommunala sammanträden

1993
Mona Sahlln partisekreterare

1996 – 2007
Göran Persson väljs till partiordförande

2003
Anna Lindh mördas

2006
SAP förlorar valet.
Göran Persson meddelar sin avgång

2007
Extra partikongress for val av ny partiordförande.
Mona Sahlin föreslås

 

((—Uppdateras—-))

 

Våra partiordföranden:

Hjalmar Branting 1907-1925
1860 – 1925

Per Albin Hansson 1925-1946
1885 – 1946

Tage Erlander 1946-1969
1901 – 1985

Olof Palme 1969-1986
1927 – 1986

Ingvar Carlsson 1986-1996
1934

Göran Persson 1996-2007
1949

Mona Sahlin 2007-2010
1957

Håkan Juholt (2010-2011)

Stefan Löfven (2011-