Det är bara fråga så får vi se om du får nå svar :-)

Det är bara fråga så får vi se om du får nå svar :-)

FSBS konferensdagar i Jönköping

FSBS dagar i Jönköping. Föreningen för Sveriges Bygglovsgranskare och politiker.
Första dagen har gått i PBL:ens tecken, i huvudsak föreläsning av bl Boverkets rättschef Yvonne Svensson, SKLs Katarina Isacsson….

20130918-172220.jpg