Vi måste välja rätt väg..

Vi måste välja rätt väg. Igår diskuterade vi den viktigaste frågan av alla – hur beter vi oss mot varandra?  Många vittnar om att de blivit illa behandlade på sitt arbete, där vi alla ska känna oss trygga och välkomna. Men kommunalråden ville sopa allt under mattan. De skyllde ifrån sig och lade allt ansvar på sina anställda. Sedan kom diskussionen om dekalen på diskmaskinen i kommunhuset, en offentlig byggnad, med texten: ”Sätt på mig när jag är full”. Eller rättare sagt, det blev ingen diskussion, bara flin och tystnad från kommunalråden. Nu läser vi i media att kommunalråden tycker att det inte är något att prata om, för de har fått höra att det är en kvinna som ska ha satt upp dekalen. Otroligt! På vilket sätt är det OK att skämta kring våldtäktsbeteende för att en kvinna satt dit dekalen? De ansvariga i kommunhuset har inte reagerat fast de har sett dekalen varje dag. Det visar på en mycket osund kvinnosyn. De efterföljande fruktansvärda kommentarerna på sociala medier från företrädesvis unga män visar att vi är på helt fel väg när det gäller värderingar, normer och jämställdhet. Vi i socialdemokraterna kommer aldrig att acceptera att människor utsätts för kränkande behandling, vare sig det är ett enstaka fall eller en kultur som vuxit sig in i väggarna. Det gäller att välja rätt väg, vägen som leder till jämställdhet, medmänsklighet, tolerans och kärlek.

// Bente Moen Åkerholm, ordförande för S i Övertorneå