KF, (S) emot mobbning & kränkning

Idag stod vi inom S upp mot mobbing och kränkande beteende. Alla ska känna sig välkomna på sitt jobb och kunna uttrycka sin åsikt. Det handlar mitt inlägg på dagens kommunfullmäktige om. Läs gärna hela inlägget via länken nedan.

Bente Moen Åkerholm, ordförande för S i Övertorneå.

Vi, Socialdemokrater, vill börja med att tacka Christina Snell Lumio och Rolf Mäkitalo för att ni tagit tag i och lyft denna viktiga fråga. Vi, Socialdemokrater och Vänsterpartiet publicerade i gemenskap en artikel i HB 21 mars, om anställningsprocessen i Projekt 2020..

När artikeln om Christina och Rolf’s interpellation om mobbning och felaktiga rekryteringsprocesser inom Övertorneå kommun publicerades på Haparandabladets webb, svämmade kommentarsfältet över med människor som berättade om missförhållanden som de upplevt.

Detta är något vi, Socialdemokrater, tar väldigt allvarligt på. Tomas Mörtberg ”svarar” i Haparandabladet den 9 maj att han INTE tror att någon har blivit illa behandlad eftersom det inte finns anmälningar mot chefer.

Tomas Mörtberg tycker också att det är förvånansvärt att medarbetare och tidigare medarbetare uppger sig mobbade och att de inte har anmält detta.

Men det visar ju att det finns en ”TYSTNADENS KULTUR”, ATT ANSTÄLLDA INTE VÅGAR ANMÄLA.

Detta kommer relativt tydligt fram i MEDARBETARENKÄTEN, – om man väljer att se alla signaler. Det är totalt 284 svaranden som enkäten grundar sig på.
Den tar upp: Kön, Ålder Heltid/Deltid, Anställningstid, vilken verksamhet. Detta har gjort att flera upplevt att det går att räkna ut vem som svarat, vilket gjort att de ej vågat svara helt ärligt.

Frågorna ställs bland annat utifrån: Krav, Resurser, Social arbetsmiljö, Lön och Säkerhet mm. Även Ledarskap, Motivation och Styrning tas med.

Det finns många exempel som kan tas fram men jag nämner dessa nu:

  1. 1)  Under Resurs och stöd från chef kan vi se att 15% = 41 personer som upplever att deras närmaste chef INTE lyssnar.
  2. 2)  Under Social arbetsmiljö och Konflikter och hur vi tacklar dem kan vi se att 33% = 93 personer upplever att de INTE arbetar fritt från påfrestande konflikter, 48 av dessa personer – eller 17% upplever att de INTE kommer till rätta med de problem som uppstår på arbetsplatsen.

Har vi högt i tak??

  1. 3)  I enkäten kan vi se att 16% = 46 personer upplever att de INTE kanframföra sina åsikter utan risk för repressalier/bestraffning, dessutom upplever 13% = 36 personer att de INTE kan lita på sin närmaste chef..
  2. 4)  Under Ledarskap kan vi se att 16% = 44 personer upplever att deras närmaste chef INTE visar uppskattning för deras arbetsinsatser.

En tillsvarvande enkät har gjorts för Administration/Förvaltning och Chefer, men då kallas den MEDARBETARUNDERSÖKNING 2016
Här är det totalt 66 svaranden som denna undersökning grundar sig på. Även den tar upp: Kön, Ålder, Chef med personal- och ekonomiansvarig, Anställningstid.

  1. 1)  18% = 12 personer upplever att deras arbete är starkt Känslomässigt påfrestande.
  2. 2)  31% = 20 personer upplever deras arbete som starkt påfrestande mentalt.
  3. 3)  29% = 19 personer upplever att deras arbete INTE är fritt från påfrestande konflikter.
  4. 4)  22% = 14 personer upplever att utbildning INTE värdesätts av arbetsgivaren.

Vi, Socialdemokrater, anser att Övertorneå Kommun måste vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna konkurrera om att anställa kompetenta medarbetare. Därför tycker v, Socialdemokrater, att vi måste vara Ödmjuka och Lyhörda, inte slå ifrån oss och sopa under mattan.

Ett Kommunalråd ska INTE svara: ”Det är förvånansvärt. Anställda är skyldiga att anmäla. Det är något som inte stämmer med det som påstås”.

Ett Kommunalråd ska svara: ”Mobbning och kränkande beteende ska inte få förekomma. Om någon känner att hen har blivit illa behandlad så ska vi ta tag i detta och se över våra rutiner och arbeta ännu mer med värdegrundsfrågor”.

Alla som arbetar för Övertorneå Kommun ska må bra på jobbet. Ingen ska vara rädd för att uttrycka sin åsikt. Ingen ska behöva bli utskälld för att man ifrågasätter åtgärder och beslut. För att komma dit behövs ett rejält omtag – det är hög tid att göra detta.

När det gäller rekryteringar ska vi, Socialdemokrater, ha tydliga riktlinjer och följa lagar och regler. Vi ska vara så öppna i processen som sekretesslagarna tillåter. Vi ska ha facken med i processen i varje rekrytering, ingen ”one man show”. Detta är nödvändigt för att åter vinna förtroendet för kommunen och hur vi hanterar vårt uppdrag.

Ja, Övertorneå kommun har antagit Riktlinjer för hantering av kränkande särbehandling.
Men det är inte samma sak som att dessa riktlinjer efterlevs. Ni har möjligtvis läst kommentarerna på HB webben och utöver detta har jag personligen kontaktats av flera anställda och tidigare anställda som vittnar om utskällningar, utfrysningar, munkavle och kränkande uttalanden.

Citat från personer som blivit drabbade:

”Möten med chefer och politiker som förlöjligade, skrattade och ifrågasatte mig blev en vana”

”Hade jag några åsikter som inte ansågs vara positiva gentemot min arbetsgivare, så blev jag beordrad att vara tyst”.

”Jag blev inkallad till ett möte där jag blev utskälld av ledande politiker för att jag ställt frågan:”Varför gör ni så här?”. Sedan ändrades verksamheten om”.

”Chefen undanhöll viktig information för mig. Han gjorde allt för att försvåra min arbetssituation”.

”Jag fick inte kontakta politiker och ställa frågor. Allt skulle gå via min chef först”.

”Kommunalrådet sa offentligt att tjänstemän ska hålla tyst och inte uttala sig i media”.

”Jag har sökt jobb inom kommunen. Med åratals studier på Universitet inom området kallades jag inte ens på intervju. Ingen kallades. Personen var redan utvald. Helt utan kompetens”.

”Kommunalrådet Tomas M erkände för mig att kommunchefen och en politiker aktivt arbetade för att mobba och frysa ut en tidigare anställd, men att han själv inte var delaktig i detta”.

”Min chef talade väldigt illa och nedvärderande om personer som besökte vår verksamhet. Vi var många som hörde, men vågade inte säga ifrån”.

”Jag valde att ta med min familj och flytta. Det gick inte att stanna kvar.”

”En dag kom XX in och hånade en tidigare kollega i fikarummet och gjorde sig lustig på dennes bekostnad. Det kändes väldigt olustigt.”