Arbetsmarknadsminister, Ylva Johansson, 28 mars 2017

Ett stort tack till alla som kom på kvällens öppna möte, och ett än större tack till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson för att du ville komma och besöka oss!

Det var en mycket lyckad kväll med temat jobb och tillväxt med framtidstro. Ylva berättade om vilka satsningar regeringen gjort sedan de tillträdde, och lyfte särskilt fram satsningar inom utbildning och arbetsmiljö. Ylva poängterade också kompetensförsörjningen och att Sverige inte behöver fler enkla jobb, utan enklare vägar in på arbetsmarknaden!