S-aktuellt: Enkla jobb i näringslivet

Socialdemokraternas förslag om Enkla jobb i näringslivet, klicka på PDF länken nedan för att läsa en kortare förklaring om det. 

S-aktuellt 2016-05-28.PDF (Ny flik öppnas)

>>> Här nedan kopia av text från PDF <<<

——————————————————————————————————————————–

S-aktuellt 2016-05-28: Enkla jobb i näringslivet

Den svenska modellen ska utvecklas genom att vi investerar i vårt gemensamma samhällsbygge, tar ansvar för utvecklingen och skapar framtidstro och trygghet. Därför behöver regeringens jobbmål prioriteras mer än någonsin – fler måste arbeta.

Det kommer kräva jobb med olika kvalifikationer, många med mycket höga akademiska krav, men också arbeten med mer grundläggande uppgifter. Därför får näringsminister Mikael Damberg i uppdrag att skapa fler enkla jobb i näringslivet med schyssta villkor.

Fler har fått jobb med det räcker inte

Nästan 110 000 fler människor har fått ett jobb att gå till sedan regeringen tillträdde. Ungdomsarbetslösheten har inte varit så här låg sedan före finanskrisen och tillväxten är hög. Samtidigt har vi en tudelad arbetsmarknad där långtidsarbetslösa och personer med kort utbildning har svårt att få jobb. Många av dessa är utomeuropeiskt födda.

De flesta av de som kommit till Sverige under senare år är unga personer med ett långt arbetsliv framför sig. De ska ha rätt stöd för att komma i arbete. Det kan handla om Komvux, validering av utländsk utbildning och snabbspår in i bristyrken. Det finns också en grupp äldre personer med mycket kort utbildning där utbildning och matchning mot lediga jobb inte kommer att vara tillräckligt. För den här gruppen kommer det behövas jobb med mer grundläggande arbetsuppgifter, men till bra löner och villkor.

Enkla jobb i näringslivet – liknande beredskapsjobb

Näringsminister Mikael Damberg får i uppgift att i nära dialog med fack, näringslivet och de statliga bolagen sjösätta reformer som skapar större möjlighet för alla som saknar en längre utbildning att bidra med sin kraft i Sveriges näringsliv.

Liknande de beredskapsjobb som regeringen presenterade tidigare i vår handlar det om att hitta nya arbetsuppgifter som skapar jobb med en lön att leva på och bra villkor.

Staten har exempelvis rationaliserat bort många enklare jobb. De moderna beredskapsjobben i staten ska bestå av samhällsnyttiga arbetsuppgifter som idag inte utförs alls eller i otillräcklig omfattning, men som behöver göras, t.ex.:

  • Enklare administrat
  • Digitalisering
  • Naturvård
  • Skydd av vårt kulturarv

På samma sätt kan det finnas enklare arbetsuppgifter i det privata näringslivet som idag inte utförs alls eller utförs i för liten omfattning men som skulle behöva göras. Genom att samverka med aktörer som har goda idéer på området kan det skapas jobb för de som idag står långt från arbetsmarknaden. På så sätt utvecklas den svenska modellen så att fler människor kommer i arbete.

Kontaktperson: Håkan Gestrin, Presschef, 072- 522 12 36

——————————————————————————————————————————–