VAL 2014-2018, Övertorneå

Information om VAL 2014 kommunfulmäktigekandidater för (S) Övertorneå och (S) lokala vallöften för 2014-2018.

2014-2018 kandidater

 

Val för 2014 kommunfullmäktige listan
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

 1. Roland Kemppainen, Övertorneå
 2. Inga Savilahti Häggbo, Soukolojärvi
 3. Per-Erik Muskos, Övertorneå
 4. Bente Moen Åkerholm, Armasjärvi
 5. Tomas Kerttu, Övertorneå
 6. Desirée Waaranperä Krutrök, Pello
 7. Hans Palo, Juoksengi
 8. Elisabeth Holmgren, Övertorneå
 9. Johan Kummu, Övertorneå
 10. Monika Krypsjö, Västra Kuivakangas
 11. Sture Larsson, Svanstein
 12. Fanny Anttila, Övertorneå
 13. Daniel Toolanen, Västra Kuivakangas
 14. Vega Kihlström, Kuivakangas
 15. Johan Norberg, Övre Kuivakangas
 16. Eva Juntti-Berggren, Persomajärvi
 17. Bengt Larsson, Övertorneå
 18. Anna-Maria Hedman, Hedenäset
 19. Tage Töyrä, Ruokojärvi
 20. Ruth Westerberg Larsson, Övertorneå
 21. Daniel Noppa, Luppio
 22. Ani Mäki, Övertorneå
 23. Kurt Lampinen, Övertorneå
 24. Britt-Marie Ödalen, Juoksengi
 25. Vesa Salo, Övertorneå
 26. Elisabeth Kerttu, Övertorneå
 27. Göran Tordelöv, Övertorneå
 28. Larissa Sytnik Skomsvold, Övertorneå
 29. Rolf Krypsjö, Övertorneå
 30. Netasha Sjöberg, Övertorneå
 31. Karl-Erik Harnesk, Soukolojärvi
 32. Marina Danhall, Övertorneå
 33. Lars Niemi, Övertorneå
 34. Robert Norberg, Övertorneå
 35. Rune Westerberg, Svanstein
 36. Arne Honkamaa, Hedenäset
 37. Lars-Gösta Larsson, Övertorneå

 

Ett bättre Övertorneå

 

 

 

 

 

2014_vi_vill

 

Vi vill 2014-2018

Med en socialdemokratisk politik under mandatperioden har kommunen legat i topp i landet beträffande skola, barnomsorg, kultur och fritidsverk- samhet, låga boendekostnader och låg kommunalskatt.
Detta vill vi även i fortsättningen göra inom flera områden.

…påbörja bygget av Trygghetsboende till hösten 2014
…satsa på ett Seniorboende under kommande mandatperiod.
…rusta upp återstående lek- och parkmiljöer inom skolområdena.

…bygga en ”Aktivitetscenterpark” för att bla uppmärksamma personer från kommunen som åstadkommit förändringar/utveckling av vårt samhälle.

…bygga ett attraktivt samhälle där hela kommunen skall ha levande och aktiva byar.

…arbeta för en bra primärvård med en resursstark Hälsocentral. Landstinget och Kommunen måste kunna erbjuda hög service för gamla såväl som för unga.

…stimulera kompetenshöjning – vidareutbildning av kommunens personal. Vi har redan höjt lägsta lönen för all personal inom kommunens verksamheter och nu vill vi satsa på utbildad personal samt att stimulera kompetenshöjning.

…utveckla och investera i den enskilda människans behov för att säkerställa kvaliteten i livets alla skeden.

…utveckla energibolaget och arbeta för hållbara – små som storskaliga – energilösningar.

…fortsätta vårt medvetna och metodiska arbete med att rusta upp och underhålla gator och vägar på ett godtagbart sätt för att ge tillgänglighet och säkerhet för våra medborgare.

…fortsätta att satsa på gång- och cykelvägar inom kommunen. Arbetet med GC-väg till Tullparken är påbörjat. Den skall förlängas till gamla Tullhuset.

…tillsammans med Trafik- verket bygga en GC-väg genom Hedenäsets by
och även bygga GC väg till Kuivakangas kommande mandatperiod.

…arbeta för att utveckla vår kommunala musikskola till en kulturskola som ger våra unga tillgång till olika uttrycksformer.

…att pensionärena får en ”träffpunkt” där de kan umgås och fika tillsammans.

…skapa förutsättningar för en tillfredställd arbetsmiljö för personal och elever inom kommunens verksamheter

…att samtliga kommunens lokaler har möjlighet till internet och för våra medborgare i kommunen.

…ha rätt bemanning som styrs efter behov inom vården.

…arbeta för mer lokalproducerad livsmedel.

…ge möjlighet för ungdomar till utbildning och praktikplatser där vi får pensionsavgångar

…skapa budget (prisvärda) boenden för ungdomar

 

PDF