Ak-möte den 15 maj kl 19.00

Ak-möte den 15 maj kl 19.00. Styrelsen träffas kl 18.00

Preliminär dagordning
1 Öppnande
2 Val av justerare
3 Information av Henry Magnusson, Samhall. Situationen på arbetsmarknaden för människor med olika
funktionsnedsättningar samt på vilka sätt Samhall kan vara behjälpliga
4 Rapporter från nämnder och styrelser
5 Övriga frågor
6  Avslutande

Tomas
eu Eija